Про конференцію

Тема конференції: “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) наукова конференція кафедри політології в рамках проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки”. За підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.

Основні напрями/цілі конференції: Освіта, наука та розбудова потенціалу, збільшення обсягів спільних формальних і неформальних освітніх та наукових інструментів і можливостей підготовки викладачів й дослідників.

Дата проведення конференції: 08/11/2019–10/11/2019 (робочий день – 09/11/2019).

Секції конференції:

  1. Особливості аналізу та зміни виборчих преференцій під час президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні.
  2. Електоральні процеси і трансформації в країнах Вишеградської групи й інших країнах Центрально-Східної Європи та світу.
  3. Динаміка розвитку партійних і виборчих систем в Україні, країнах Вишеградської групи й інших країнах світу.

Підготовка та проведення уже четвертої конференції (за участі дослідників, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів (останніх – як слухачів) з України, країн Вишеградської четвірки й інших країн світу) “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) з проблематики методів та інструментів політології, зокрема в аналізі партій та виборів, партійних і виборчих систем. Партнери проекту (з країн Вишеградської групи) та деякі експерти з України й інших країн світу, а також співробітники, докторанти й аспіранти кафедри-заявника будуть залучені до конференції у ролі доповідачів, а студенти – у ролі слухачів. Всі зацікавлені також будуть запрошені на конференцію.

Під час конференції буде представлена інформація, яка безпосередньо стосується цілей проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки”. У ході конференції будуть обговорюватися ключові наукові питання методів та інструментів політології. Акцент буде зроблено на методах й інструментах партійних і електоральних досліджень (як в теоретичному, так і в емпіричному розрізі). Водночас конференція буде відбуватись у кількох секціях (перелічені вище) і стосуватиметься українського та зарубіжного кластерів партійно-виборчого процесу. Отримана інформація буде поширена в навчальному та науковому процесі і за умови фінансової спроможності заявника буде використана для підготовки збірника матеріалів на підставі результатів конференції.

Цільова група учасників конференції стосується головним чином кафедри та факультету університету-заявника, відібраних експертів, відповідних кафедр в інших навчальних закладів України та інших країн світу, партнерів проекту тощо. Відбір учасників конференції відбуватиметься серед зацікавлених осіб на підставі запропонованих ними тем доповідей. Пріоритет у відборі учасників конференції надаватиметься викладачам університетів й аналітикам різних дослідницьких структур. Учасники конференції матимуть змогу ділитися й обмінюватися інформацією, яка надалі буде поширюватися у відповідних навчальних та науково-дослідних установах України, країн Вишеградської групи й інших країн світу, а також може бути використана для вдосконалення методів та інструментів політології в Україні (зокрема у дослідженні політичних партій і виборів, партійних і виборчих систем). З огляду на це, ті, хто не зможуть взяти участь у конференції, але зацікавлені у її тематиці, матимуть нагоду вдосконалити навики методів та інструментів політології за допомогою матеріалів конференції, а відтак є нецільовою групою проекту. Також результати конференції будуть цікавими представникам влади, адміністративних та партійних організацій.

Роль заявника проекту полягає у розробці основного вектора та секцій конференції з проблем методів та інструментів політології. Організатори конференції з кафедри-виконавця проекту співпрацюватимуть і спілкуватимуться зі спікерами з України, країн Вишеградської четвірки та інших країн світу, щоб скоординувати теми виступів (які будуть використовуватися для відповідних публікацій за результатами конференції). Цілісність і структурування тем виступів на секціях конференції (про методи та інструменти політичної науки, зокрема з точки зору проблематики партій і виборів) будуть забезпечені на підставі їхньої подібності та відмінності. При можливості буде зроблено спробу організувати студентську секцію конференції або принаймні залучити студентів до виступів на конференції.