9 листопада 2019 року у рамках проекту «Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки» відбулась четверта міжнародна наукова конференція кафедри політології “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”

Проект і конференція в його рамках фінансуються Міжнародним Вишеградським Фондом. Учасниками конференції були представники партнерських інституцій з країн Вишеградської групи та України, а також викладачі, докторантський і аспірантський склад кафедри політології (виконавець проекту) й інших кафедри, які займаються проблематикою політичної науки в різних містах Україні й інших країнах світу. Інші зацікавлені особи мали нагоду бути слухачами конференції.

Міжнародну наукову конференцію відкрили координатор проекту Віталій Литвин (доцент кафедри політології, доктор політичних наук), завідувач кафедри політології Анатолій Романюк (професор кафедри політології, доктор політичних наук), а також проректор Львівського національного університету імені Івана Франка з науки Роман Гладишевський (професор, доктор хімічний наук, член-кореспондент НАН України).

Конференція проводилась за такими секціями:

  1. Особливості аналізу та зміни виборчих преференцій під час президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні.
  2. Електоральні процеси і трансформації в країнах Вишеградської групи й інших країнах Центрально-Східної Європи та світу.
  3. Динаміка розвитку партійних і виборчих систем в Україні, країнах Вишеградської групи й інших країнах світу.

Наукові секції конференції працювали почергово і були організовані за традиційним принципом.

Крім цього, під час міжнародної наукової конференції було представлено інформацію про цілі проекту, перспективи співпраці з Міжнародним Вишеградським Фондом та партнерськими інституціями з країн Вишеградської групи. За результатами проведення наукової конференції готується збірник наукових статей і тез її учасників “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”, який буде поширено у навчальному процесі та науковому просторі. Одним із результатів міжнародної наукової конференції стало те, що її учасники обмінялися інформацією і досвідом, який буде поширюватися у навчальних та науково-дослідних установах України, країн Вишеградської групи й інших країн світу, та сприятиме вдосконаленню методів та інструментів політології, зокрема в царині політичних партій і виборів, у майбутньому.