ПРО ПРОЕКТ ТА ЙОГО ЦІЛІ

НАЗВА ПРОЕКТУ:

Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки

 

ОСНОВНА СФЕРА ПРОЕКТУ:

Освіта та розвиток потенціалу, збільшення обсягу спільних формальних і неформальних освітніх інструментів та можливостей підготовки викладачів

 

АКТУАЛЬНІСТЬ І КОНТЕКСТ ПРОЕКТУ:

Проект спрямований на вдосконалення методів та інструментів політології (в рамках дослідження та викладання дисциплін політичної науки студентам-бакалаврам, магістрам та аспірантам) в Україні (головним чином у Львівському національному університеті імені Івана Франка), зокрема шляхом залучення університетів/партнерів з країн Вишеградської четвірки. Відповідно, проект спрямований на залучення досвіду провідних навчальних закладів та експертів (партнерів) з країн Вишеградської групи, завдяки яким можна покращити ситуацію в Україні.

 

Головною ціллю проекту є підвищення рівня розуміння та застосування інструментів для вивчення політичних процесів (спочатку викладачами та вченими, а пізніше студентами та суспільством). Для цього за рахунок коштів проекту та матеріальних/нематеріальних ресурсів партнерів і заявника планується: провести підготовчу серію теоретичних і практичних воркшопів з проблем методів та інструментів політології за участю експертів з країн Вишеградської четвірки та України; підготувати та провести конференцію (за участю експертів, аспірантів та студентів з країн Вишеградської четвірки та України) з проблем методів та інструментів політичної науки, зокрема в аналізі партій та виборів (особливо у контексті виборів 2019 року в Україні); підготувати та опублікувати збірники матеріалів за результатами воркшопів та конференції, які можуть бути поширені серед основних навчальних закладів України; інформувати викладачів, експертів та студентів про можливості використання ресурсів Міжнародного Вишеградського Фонду для розвитку політології в Україні. Виходячи з цих намірів, проект має збагатити методи та інструменти політології в Україні.

 

Проект пов’язаний з основною місією університету-заявника та його партнерів. Тому проект має регіональний характер, оскільки стосується досвіду розвитку політичної науки в Україні та сусідніх країнах. Основна причина цього полягає у тому, що політологія в країнах Вишеградської четвірки є більш розвиненою, ніж в Україні, адже покращується через європейську та світову інтеграцію. Тому країни Вишеградської четвірки є найкращими прикладами очікуваного розвитку методів політології в Україні. Однак не тільки українська, а й партнерська сторона зможе отримати новий досвід, оскільки зможе переглянути своє бачення політичних процесів в Україні. Проект має двосторонню регіональну додану вартість і може сприяти розширенню регіональних інститутів політичної освіти та науки.

 

Основною місією університету-заявника є розробка та розповсюдження знань у галузі дослідницької та освітньої політології. Це означає, що заявник готує фахівців (бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів наук) з політології, які займаються різними сферами менеджменту, досліджень, викладання та громадської діяльності тощо. Відповідно, заявник максимально зацікавлений у перейнятті методів та інструментів науково-педагогічної політології, які з об’єктивних причин менш розвинені в Україні, ніж у сусідніх країнах Вишеградської групи. Тому заявник (через ресурси МВФ та у регіональному контексті) прагне покращити та розвинути політологію в Україні, зокрема через призму вдосконалення навчальних і дослідницьких навичок в окресленій площині.