Підготовлено й опубліковано колективну монографію за результатами серії воркшопів та збірник статей і тез за результатами міжнародної наукової конференції

Колективна монографія “Сучасні методи та інструменти політичної науки” була опублікована за результатами серії теоретичних і практичних воркшопів у рамках проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” від 13–15 вересня 2019 року. Це було зроблено за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.

У колективній монографії представлено матеріали учасників й експертів серії теоретичних і практичних воркшопів з Польщі, Словаччини, Угорщини й України, які 13–15 вересня 2019 року відбулись у Львівському національному університеті імені Івана Франка в рамках проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки”. Колективна монографія присвячена проблематиці сучасних методів й інструментів політичної науки, зокрема у дослідженні політичних транзитів, політичних і партійних систем, політичних і виборчих кампаній, політичної реклами й ідеологій, державної політики і транскордонного співробітництва, політичних фінансів. Окрему рубрику присвячено кількісним методам та інструментам дослідження політичних явищ і процесів. Колективна монографія поширюватиметься у навчальних і науково-дослідних установах України та країн Вишеградської групи і буде цікавою для політологів і тих, хто цікавиться методами й інструментами політичної науки. Загалом колективна монографія складається із дев’яти розділів, у кожному з яких наголос зроблено на специфічному інструментарії політичної науки в тій чи іншій сфері політичного процесу. Особливістю колективної монографії є те, що її підготовлено частково англійською, а частково українською мовою. Саме у такому форматі вона чи не найефективніше сприятиме розвитку знань про методи й інструменти політичної науки, зокрема завдяки поширенню в навчальних і науково-дослідних установах України та країн Вишеградської групи. Частково ознайомитись із монографією можна за посиланням, а повною мірою на кафедрі політології, у бібліотечних фондах Львівського національного університету імені Івана Франк та бібліотечних фондах університетів-партнерів проекту.

Збірник статей і тез “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” був підготовлений за результатами четвертої міжнародної наукової конференції кафедри політології “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року. Конференція також відбувалась у рамках проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.

Збірник статей та тез наукової конференції організовано секційно – відповідно до секцій проведеної конференції. Загалом у збірнику висвітлено проблематику особливостей аналізу та зміни виборчих преференцій під час виборів 2019 року в Україні, електоральних процесів і трансформацій у країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально‐Східної Європи та світу, динаміки розвитку партійних та виборчих систем в Україні, країнах Вишеградської групи й інших країнах світу. Збірник буде цікавим для політологів і всіх тих, хто цікавиться вивченням партійно-електоральної політики та регіоналізму тощо. Ознайомитись зі збірником можна за посиланням, а також на кафедрі політології, у бібліотечних фондах Львівського національного університету імені Івана Франк та бібліотечних фондах університетів-партнерів проекту.