Цільові групи та індикатори проекту

Основними цільовими групами / зацікавленими сторонами проекту є: студентська аудиторія кафедри політології; аспіранти кафедри політології та інших факультетів університету-заявника; професорсько-викладацький склад кафедри політології та інших кафедр університету-заявника; експертний, викладацький та науково-дослідницький персонал установ-партнерів країн Вишеградської групи та України; викладачі, експерти та аспіранти кафедр політології та пов’язаних з ними відділень і кафедр інших закладів вищої освіти та спеціалізованих наукових установ в Україні; інших зацікавлені особи. Відбір проводитиметься на автоматичній, цільовій та/або добровільній основі. Очікувана мінімальна кількість учасників проекту повинна становити близько 50 осіб.

 

Непрямими цільовими групами проекту є співробітники кафедр політології різних університетів України, які не будуть залучені до проекту, але зможуть вдосконалити навики методів та інструментів політології через матеріали воркшопів і конференції. Студенти університетів також є бенефіціарами проекту. Ще однією нецільовою групою проекту є представники влади, адміністративних та партійних організацій.

 

Тематичними індикаторами результатів проекту є наступні питання: заплановані цілі проекту будуть реалізовані на основі намірів заявника, досвіду експертів із установ-партнерів та бажання самовдосконалення в університеті-заявнику; заплановані цілі проекту можуть бути перевірені на предмет їхньої реалізації на підставі кількості людей, які братимуть участь у проекті, та кількості і якості публікацій, які можуть бути розповсюджені серед учасників та неучасників проекту; цілі проекту також можуть бути перевірені на підставі відповідності подій і продуктів проекту основній меті діяльності заявника, виконання бюджету проекту, інтересам інших українських університетів у проекті та допомозі зі сторони МВФ. Ключ для перевірки перспективи проекту полягає у використанні нових методів та інструментів політології в університеті-заявнику. Це можна перевірити безпосередню через аудиторію проекту та через трансплантацію знань від викладачів до студентів. Це буде верифіковано за допомогою методів політології у роботі персоналу університету-заявника і завдяки інтересам інших інституцій у подальшому розвитку окресленої проблеми.

 

Для того, щоби поділитися діяльністю та результатами проекту, заявник зобов’язується: інформувати громадськість на цьому сайті/субсайті проекту, а також на сторінці у соціальних мережах; інформувати викладацьку та наукову спільноту під час підготовки подій та пошуку відповідних експертів проекту; повідомляти середовища університету-заявника про майбутні, поточні та минулі події і їхні результати. Результати проекту та інформація про Міжнародний Вишеградський Фонд також будуть поширюватися через друковані продукти. Заявник планує і зобов’язується здійснювати заходи на основі очікуваних результатів проекту, які повинні розширити сферу і цілі діяльності та цільову аудиторію. Оскільки методи й інструменти політології будуть вдосконалені не тільки як мета, а й сприятимуть освітньому і науковому прогресу університету-заявника. Відповідно, заявник намагатиметься вдосконалити методику викладання та дослідження у галузі політології, проводити подібні конференції та воркшопи, співпрацювати з поточними та новими партнерами у цій сфері.