Про воркшопи

Основні напрями/цілі воркшопів: Освіта та розбудова потенціалу, збільшення обсягів спільних формальних і неформальних освітніх інструментів та можливостей підготовки викладачів.

Дата проведення воркшопів: 13/09/2019–15/09/2019.

Підготовча серія теоретичних і практичних воркшопів з проблем методів та інструментів політології за участю експертів з країн Вишеградської четвірки та України. Партнери проекту (з країн Вишеградської групи) та деякі експерти з України, а також частково персонал кафедри-виконавця проекту будуть залучені до воркшопів (у ролі викладачів). Персонал кафедри політології та інших кафедр університету, середовище аспірантів, а також всі зацікавлені особи будуть запрошені на воркшопи (як слухачі).

Під час воркшопів буде представлена інформація, яка безпосередньо стосується цілей проекту, тобто вдосконалення методів та інструментів політології в Україні. Інформація, отримана персоналом кафедри-виконавця проекту, буде поширена в навчальному та науковому процесі для студентів у майбутньому. Крім того, отримана інформація за умови фінансової спроможності буде використана для підготовки збірника матеріалів на підставі результатів воркшопів.

Цільова група учасників воркшопів стосується головним чином кафедри та факультету університету-заявника, відібраних експертів, відповідних кафедр в інших навчальних закладах України, партнерів проекту. Відбір учасників цільової групи буде переважно автоматичним та цільовим (залежно від конкретної частини цільової групи). Учасники воркшопів матимуть змогу обмінюватися інформацією, яка буде поширюватися в майбутньому у відповідних навчальних та науково-дослідних установах України та країн Вишеградської групи, а також може бути використана для вдосконалення методів та інструментів політології в Україні. Експертами воркшопів будуть переважно викладачі університетів, тому вони будуть ефективно ділитися отриманою інформацією зі студентами. Непрямою цільовою групою є співробітники кафедр політології різних українських університетів, які не будуть залучені до проекту, але зможуть вдосконалити навики методів та інструментів політології за допомогою матеріалів воркшопів. Студенти університетів також є бенефіціарами проекту. Ще однією нецільовою групою є представники влади, адміністративних та партійних організацій.

Роль заявника проекту полягає у розробці основного вектора та моделі воркшопів з проблем методів та інструментів політології. Деякі фахівці кафедри-виконавця проекту співпрацюватимуть і спілкуватимуться з партнерами з країн Вишеградської четвірки, щоб координувати теми виступів і дослідницьких/навчальних матеріалів (які будуть використовуватися для відповідних публікацій). Цілісність воркшопів (про методи та інструменти політичної науки, зокрема з точки зору питань партій і виборів) буде забезпечена на основі тісної взаємовідповідальності. Виконавець проекту також спробує залучити до воркшопів провідних експертів не тільки з країн Вишеградської четвірки, але й з України. Таким чином вдасться комплексно вирішити поставлені завдання.