Експерти і теми воркшопів

Роберт Альберскі
Доктор наук, доктор габілітований, професор
Директор Інституту політичних наук
Факультет соціальних наук
Вроцлавський університет

robert.alberski@uwr.edu.pl

Наукові інтереси: вибори, виборче право і виборчі системи, партійні системи, політичні системи, екологічна політика, реклама.
Тема воршкопу: Методологічні підходи до дослідження політичних систем. Інструментарій дослідження політичної реклами

Завантажити бріф
Джоанна Козєрська
Доктор наук, Асистент
Інститут політичних наук
Факультет соціальних наук
Вроцлавський університет

joanna.kozierska@uwr.edu.pl

Наукові інтереси: коаліційні уряди, електоральні наслідки урядування, еволюція потенціалу партійних коаліцій, вплив антисистемних партій на створення урядів, політичні кампанії.
Тема воршкопу: Методологічні підходи до вивчення політичних кампаній. Інструментарій дослідження виборів і виборчих кампаній

Завантажити бріф
Міхал Цірнер
Доктор наук, доцент
Інститут політичних наук
Факультет мистецтв
Пряшівський університет

michal.cirner@unipo.sk

Наукові інтереси: політичні ідеології, політичні та партійні системи, державна політика, державне управління, вибори.
Тема воршкопу: Класичні та сучасні підходи до вивчення політичних ідеологій та державної політики

Завантажити бріф
Наталія Марадик
Доктор наук, доцент
Інститут політичних наук
Факультет мистецтв
Пряшівський університет

nataliya.maradyk@unipo.sk

Наукові інтереси: державна політика, транзит до демократії, партійні системи країн Центрально-Східної Європи, місцева політика в країнах Вишеградської групи, транскордонне співробітництво.
Тема воршкопу: Інструментарій дослідження партійних систем у країнах В4 та інших країнах ЦСЄ. Глобальні процеси та транскордонне співробітництво: методи аналізу

Завантажити бріф
Андреа Шмідт
Доктор наук, доцент
Кафедра політології та міжнародних досліджень
Факультет гуманітарних наук
Печський університет

schmidt.andrea@pte.hu

Наукові інтереси: фінансові фактори урядування, перехідний період країн Центральної та Східної Європи, політичні структури та економіка кран Центральної та Східної Європи.
Тема воршкопу: Інструменти дослідження політичних транзитів. Методологічні підходи до вивчення фінансів у політології

Завантажити бріф
Анатолій Романюк
Доктор наук, доктор габілітований, професор
Кафедра політології
Філософський факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка

anatoliy.romanyuk@gmail.com

Наукові інтереси: вибори та виборчі системи, партії та партійні системи, політичні системи європейських країн, виборчий консалтинг, уряди.
Тема воршкопу: Методологічні основи виборчих досліджень. Теоретичні та практичні аспекти проведення виборчих кампаній

Завантажити бріф
Михайло Зарічний
Доктор наук, доктор габілітований, професор
Кафедра геометрії та топології
Механіко-математичний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка


zarichnyi@yahoo.com

Наукові інтереси: топологія геометрії, категорія топології, математична економіка, топологічна алгебра, теорія міри, вибори та виборчі системи.
Тема воршкопу: Кількісні методи та інструменти дослідження політичних явищ і процесів

Завантажити бріф