Етапи та події проекту

Етапи проекту:

Етап 1: Підготовчий етап і планування. Цей етап передбачає підготовчу та організаційну діяльність, зустрічі та переговори (зокрема, онлайн) на рівні університету-заявника та партнерів проекту. Етап також передбачає початкове створення та наповнення відповідного сайту/субсайту проекту та інформування про проект у соціальних мережах. Нарешті, етап стосується підготовки матеріально-технічної бази проекту та поширення інформації і продукції про проект та Міжнародний Вишеградський Фонд.

Етап 2: Операційний етап і досягнення цілей. Цей етап передбачає розповсюдження інформації про Фонд, заявника, партнерів та проект з методів та інструментів політології. Основна частина діяльності буде спрямована на організацію та проведення воркшопів і конференції з проблем методів та інструментів політології, а також друку та розповсюдженню збірників матеріалів на основі результатів цієї діяльності (за умови фінансової спроможності заявника).

Етап 3: Заключний етап, оцінка, звітність та підведення підсумків. Цей етап буде зосереджений на оцінці/підсумуванні результатів та виробленні уроків з проекту на майбутнє. Особливу увагу буде приділено підсумковому звіту по проекту, а також діяльності, пов’язаній з його аудитом. Університет-заявник зосередиться на інформуванні освітньої та наукової громадськості про загальні та поточні результати проекту та перспективи співпраці з Міжнародним Вишеградським Фондом.

 

Події проекту:

Воркшопи з проблем методів та інструментів політології (публічна подія), Львів, Україна

Підготовча серія теоретичних і практичних воркшопів з проблем методів та інструментів політології за участю експертів з країн Вишеградської четвірки та України. Партнери проекту (з країн Вишеградської групи) та деякі експерти з України, а також частково співробітники кафедри-заявника будуть залучені до воркшопів (у ролі лекторів). Співробітники кафедри-заявника та інших кафедр, середовище аспірантів, а також всі зацікавлені особи будуть запрошені на воркшопи як слухачі. Під час воркшопів буде представлена ​​інформація, яка безпосередньо стосується цілей проекту, тобто вдосконалення методів та інструментів політології в Україні. Інформація, отримана співробітниками кафедри-заявника, буде поширена в навчальному та науковому процесі для студентів у майбутньому. Крім того, отримана інформація за умови фінансової спроможності заявника буде використана для підготовки збірки матеріалів на основі результатів воркшопів.

Конференція з проблем методів та інструментів політичної науки (публічна подія), Львів, Україна

Підготовка та проведення конференції (за участі та присутності фахівців, аспірантів та студентів з України та країн Вишеградської четвірки) з проблем методів та інструментів політології, зокрема в аналізі партій та виборів, партійних і виборчих систем. Партнери проекту (з країн Вишеградської групи) та деякі експерти з України, а також співробітники та студенти кафедри-заявника будуть залучені до конференції (у ролі доповідачів та слухачів). Всі зацікавлені також будуть запрошені на конференцію (як доповідачі та слухачі). Під час конференції будуть обговорюватися ключові наукові питання методів та інструментів політології. Акцент буде зроблено на методах й інструментах партійних і електоральних досліджень (як в теоретичному, так і в емпіричному розрізі). Водночас конференція буде проходити в кількох секціях. Окрім того, отримана інформація за умови фінансової спроможності заявника буде використана для підготовки збірника матеріалів на основі результатів конференції.