Вимоги до участі в конференції

Запрошуємо Вас до участі у четвертій науковій конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи), організованої кафедрою політології Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.

Робочим днем конференції буде 9 листопада 2019 року. Конференція відбуватиметься у Львові за адресою: Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, словацька.

Конференція відбуватиметься за такими науковими секціями:

  1. Особливості аналізу та зміни виборчих преференцій під час президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні.
  2. Електоральні процеси і трансформації в країнах Вишеградської групи й інших країнах Центрально-Східної Європи та світу.
  3. Динаміка розвитку партійних і виборчих систем в Україні, країнах Вишеградської групи й інших країнах світу.

Плановані наукові секції конференції працюватимуть почергово та будуть організовані за традиційним принципом.

За результатами підготовки та проведення наукової конференції буде опубліковано збірник наукових статей і тез її учасників – “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”.

Організаційний комітет конференції встановлює перелік вимог до її учасників:

1) для реєстрації своєї участі у конференції потрібно до 15 жовтня 2019 р. заповнити реєстраційну форму за посиланням;

2) до 1 листопада 2019 р. надіслати на електронну адресу доцента кафедри політології, доктора політичних наук Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com) повний текст статті або тез вистуhttps://forms.gle/EKihshehU8FtrjYLAпу на конференції, оформлений відповідно до встановлених нижче вимог.

Вимоги до оформлення статей і тез виступів на науковій конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” в рамках проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду:

  • максимальний обсяг рукопису статті – 1 друкований аркуш (40 тис. знаків), а рукопису тез виступу – 0,5 друкованого аркуша (20 тис. знаків) у форматі А4, з кеглем 14, шрифтом Times New Roman, міжрядковим інтервалом 1, абзацним відступом 1 см;
  • поля: знизу, зверху, зліва та справа – 2 см;
  • посилання у квадратних дужках одразу після цитування і за алфавітним порядком у списку використаних джерел;
  • список використаних джерел в алфавітному порядку після тексту статті/тез виступу: спершу кирилицею, потім латиницею.

Шаблон вимог до оформлення статей або тез виступів можна завантажити за посиланням.

Організаційний комітет залишає за собою право відбору матеріалів статей і тез для друку, а також має право відхилення статей чи тез виступів і самих виступів, які не відповідають тематиці конференції, обраним науковим секціям чи встановленим вимогам до оформлення.

За результатами отримання й опрацювання заявок на участь у конференції буде сформовано її програму, яку буде розміщено у відповідній рубриці.

За додатковою інформацією звертатись до доцента кафедри політології Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com).